Bohag 2010

2020-03-31 Bohag 2010

Bohag 2010 – Allmänna bestämmelser för din flytt

Flytta bohag – vilka rättigheter och skyldigheter har du som konsument?

Det är spännande att flytta till ett nytt ställe, men kan också vara lite läskigt. Inte bara för att det innebär en stor omställning i livet, utan också för att det innebär en risk att packa ner hela livet i kartonger. Man vill vara säker på att inget går sönder eller försvinner på vägen. Här följer information om de allmänna flyttbestämmelserna för konsumenter, en guide som vägleder dig bland både rättigheter och skyldigheter vid bohagsflytt.

Ett bohag innebär alla de saker som ryms i ett hem, det vill säga en persons samlade ägodelar. När ett bohag ska transporteras från ett ställe till ett annat refererar man till de ägodelar som omfattas av flytten. De allmänna flyttbestämmelserna går under namnet “Bohag 2010”. Dessa omfattar vad du som konsument kan förvänta dig av transportören, samt vilka skyldigheter du har mot den som genomför din flytt.

Transportören är ansvarig för hela uppdraget, även om en annan aktör står för vissa delar av transporten (detta kan innefatta sträckor där en mellanhand måste nyttjas, till exempel sjötransport eller liknande). Men innan du skriver på avtal och har bestämt transportör är det bra att jämföra olika aktörer för att se vilken som är bäst lämpad för just ditt uppdrag. Det är viktigt att undersöka om företaget har trafiktillstånd, F-skattsedel och säkerställa att de är försäkrade. Det är även bra att läsa på om de rättigheter och skyldigheter som omfattas av Bohag 2010, samt skriva på ett kontrakt innan transporten inleds. Då kan du känna dig trygg i att både du och transportören vet vad som gäller och inte behöver hamna i tvist om något skulle gå fel.

Vilka regler omfattas av Bohag 2010?

 • Uppdraget omfattar transport av bohag från en avtalad adress till en annan, inklusive lastning och lossning vid både avsändaradressen och mottagaradressen.
 • Uppdraget påbörjas och avslutas när transportören får tillgång till bohaget och uppackningen är avslutad på mottagaradressen. Om inte packning ingår i avtalet, räknas uppdraget påbörjat när förflyttningen inleds och avslutat när packningen lossats på mottagaradressen.
 • Bohag 2010 innefattar flyttning av bohag inom Sverige, vid utlandsflytt kan särskilda bestämmelser gälla kopplade till det land flytten sker inom. 

Bohag 2010 omfattar alla regler mellan transportör och konsument, det vill säga beställaren av uppdraget. För mer detaljerad information om särskilda bestämmelser såsom t.ex. avbeställning, reklamation etc bör alltid det enskilda avtalet med flyttransportören jämföras mot konsumentbestämmelserna i Bohag 2010. Nedan hittar du de vanligaste skyldigheterna som du som konsument och transportören har gentemot varandra. 

Vilka skyldigheter har transportören enligt Bohag 2010?

 • Transportören är ansvarig för hela flytten, även om vissa sträckor genomförs av en annan aktör.
 • Transportören ska utföra uppdraget på ett fackmannamässigt sätt och med vederbörlig omsorg för beställarens ägodelar.
 • Transportören ska även utföra uppdraget med omsorg för beställarens intressen och planera uppdraget så det går i linje med beställarens önskemål.
 • Om det avtalats att beställaren ska sköta packningen själv uppmanas transportören att ge anvisningar och råd för att förebygga skador som kan uppkomma. Beställaren är dock själv ansvarig för eventuella skador som anses bero på brister vid packningen.
 • Transportören är skyldig att ersätta konsumenten för eventuella skador som åsamkats bohaget, dröjsmål eller övriga fel.
 • Transportören ska lämna ett fast pris på uppdraget om inte annat anges. Om transportören lämnat ett ungefärligt pris får inte slutpriset överstiga med mer än 15%.
 • Transportören har rätt att lägga till skäligt pristillägg om priset på uppdraget ökar på grund av något som konsumenten ansvarar för och som inte transportören kunnat förutse.

Vilka skyldigheter har beställaren enligt Bohag 2010?

 • Beställaren har skyldighet att lämna all information som är av betydelse för uppdragets genomförande så länge uppdraget inte har föregåtts av besiktning. Då är beställaren bara skyldig att lämna information som inte omfattas av besiktningen.
 • Beställaren bör göra en förteckning över värdefulla och ömtåliga föremål och uppge uppskattat marknadsvärde ifall något skulle komma att hända med dem under flytten.
 • Beställaren har rätt att avbeställa uppdraget 15 dagar innan planerad flytt utan ersättningsskyldighet. Avbokar beställaren senare gäller särskilda regler. Dessa bör stå med i kontraktet som skrivs vid bokning.

Det finns även särskilda bestämmelser som kan anpassas efter varje enskilt uppdrag. Du har till exempel möjlighet till magasinering (dock högst i 30 dagar) så länge magasineringen tillhandahålls som ett led i uppdraget. Undersök vad just du behöver i samråd med transportören för att lägga upp en skräddarsydd flytt bäst anpassad för dina behov!

Fler inlägg

allergi-stadning
Flyttbloggen
Allergistädning

Att leva med allergier kan vara en ständig kamp och orsaka obehag. Genom att tillämpa effektiva dammsugning tekniker och vidta…

varstada-tradgarden
Flyttbloggen
Vårstäda trädgården

När vintern ger vika för vårens värme är det dags att ge nytt liv åt din trädgård och förbereda den…

stada-koket
Flyttbloggen
Städa köket

Köket är hemmets hjärta, men det kan också locka till sig smuts, fett och oreda. Att hålla ditt kök gnistrande…

Ta-bort-rost-fran-cykel
Flyttbloggen
Ta bort rost från cykel

Att hålla din cykel i toppskick är viktigt, inte bara för dess utseende utan även för att säkerställa en smidig…