Meddela oss om allvarliga misstankar

Du kan alltid ta kontakt med oss via våra vanliga kanaler, vår supportmail eller telefon, för att rapportera in dina misstankar om lagöverträdelser, oegentligheter eller missförhållanden.

Qleano har ett stort antal anslutna företag. Alla dessa företag är fristående från oss och utför uppdrag som vi förmedlat. Samtliga företag går genom våra operatörskontroller. Vi kontrollerar bland annat:

  • Att bolag har F-skatt, är registrerat som arbetsgivare och är momsregistrerade.
  • Bolagsföreträdare mot belastningsregistret
  • Personalkostnader
  • Anställningsvillkor

Qleano och Built har en uppförandekod som alla bolag åläggs att följa. Alla överträdelser mot denna tas på stort allvar och leder till vidare utredning. Därför kan du använda nedanstående formulär för att rapportera in allvarliga misstankar. Om du använder detta formulär kommer vi inte att göra någon uppföljning på avsändaren utan hantera frågan internt.

Det här kan du rapportera

  • Ekonomisk brottslighet som bokföringsbrott, missbruk av position, förskingring eller liknande.
  • Arbetsmiljöbrott som brister i säkerhet, arbetsmiljö på arbetsplatsen, misstankar om svart arbetskraft, kränkande beteende m.m.
  • Andra lagöverträdelser.

Rapportera via vårt formulär

Rapportera dina allvarliga misstankar via vårt formulär nedan.

Ingen återkoppling till dig kommer att ske om du rapporterar in via detta formulär. Vill du ha en återkoppling kring ärendet kan du använda våra vanliga kontaktvägar via mail eller telefon.

-> Gå till formuläret

Tipsa Polisen om arbetslivskriminalitet

Tillsammans kan vi hjälpas åt att stoppa oseriösa och kriminella aktörer. Har du misstankar om pågående arbetslivskriminalitet? På Polisens hemsida kan du göra en anmälan om misstankar. Länk till Polisens hemsida hittar du här.