Allmänna villkor

Allmänna villkor

Integritetspolicy

Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att vi ska kunna utföra uppdrag för kunds räkning behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dem. Vår integritetspolicy förklarar vilka av personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Den beskriver också vilka rättigheter kunden har när det gäller dennes personuppgifter samt var man vänder sig om man har frågor om hur vi behandlar dennes personuppgifter.

Vi uppmanar dig att läsa igenom våra allmänna villkor innan du bokar en tjänst via oss. Våra allmänna villkor hittar du enligt nedan:

Bli kontaktad